Haly

Hlavní hrací halou je Juliska SH ČVUT. Týmy, které nemají pro své domácí zápasy zajištěnu jinou halu, hrají své domácí zápasy zde. Družstvo, které má od své školy zajištěnu halu pro své domácí zápasy, platí snížené startovné (viz sekce Poplatky). Týmy s vlastní halou se současně nebudou podílet na pořadatelské povinnosti při zápasech v hale na Julisce, ale budou si muset zajistit pořadatelskou službu na své domácí zápasy!

V případě, že některý tým bude využívat pro své domácí zápasy vlastní halu, bude přidán další hrací čas pro jeho domácí zápasy. V takovém případě nahlaste tuto skutečnost neprodleně na sekretariát!

Upozorňujeme tedy, že hrací časy mohou být i jiné než níže uvedené.

Všechny haly, ve kterých se hraje UFL, musí být schváleny pro hru „5+1“.

Hrací časy
Den Čas Místo
Pondělí 15:30 – 16:30 Juliska
Pondělí 16:30 – 17:30 Juliska
Pondělí 20:30 – 21:45 Kotlářka
Čtvrtek 16:00 – 17:00 Juliska
Čtvrtek 17:00 – 18:00 Juliska
Pátek 14:00 – 15:00 Juliska
Pátek 15:00 – 16:00 Juliska
Pátek 16:00 – 17:00 Juliska
Pátek 17:00 – 18:00 Juliska

Informace o halách:

  • Juliska SH ČVUT – Juliska, Pod Juliskou 4, Praha 6 – Dejvice
  • Kotlářka – Areál ČVUT, Na Kotlářce, Praha 6 – Dejvice