UFL

Poplatky

Startovné na sezonu 2014/2015:

Družstvo, které má od své školy zajištěnu halu pro své domácí zápasy, platí zvýhodněné startovné. Váš hrací den a čas bude schválen vedením UFL a následně přidán do seznamu hracích časů. Proto upozorňujeme, že hrací časy mohou být v průběhu ročníku i jiné, než uvedené v sekci Haly.

Roční startovné na celý ročník (akademický rok) 2016/2017 pro týmy, které:

 • nemají zajištěnu pro své domácí zápasy vlastní halu: 13.000,- Kč/ tým
  • Tato družstva hrají své domácí zápasy v hale ČVUT, Pod Juliskou 4, Praha 6.
 • mají zajištěnu pro své domácí zápasy vlastní halu platí zvýhodněné startovné: 7.000,- Kč/ tým
  • Tato družstva hrají své domácí zápasy vždy v jeden stejný den a čas, který musí před ukončením přihlašování nahlásit na sekretariát UFL, kde jim musí být tento čas nejprve schválen.

Deadline pro zaplacení startovného: 16.10.2016 (případně individuálně dle dohody se sekretářem)

Týmy, které nebudou mít do těchto termínů zaplacené startovné v plné výši, nebudou zařazeni do rezervace místa ve skupině a nebudou tak mít možnost se letošního ročníku zúčastnit.

Soutěžní kauce: 1.500,- Kč/ tým (navýšeno kvůli některým problémovým družstvům. Pokud mají stálá, spolehlivá družstva plnou výši kauce 1000,-Kč, navýšení nebude požadováno ihned - až případně po řešení některé sankce, pokud by se náhodou taková situace vyskytla)

Kauci musí mít tým uhrazen spolu se startovným ještě před startem soutěže. Po skončení ročníku je kauce automaticky převedena do dalšího ročníku. Družstvo má však právo po skončení ročníku požádat o vrácení kauce (resp. její zbylé části). Kauce je určena k platbám pokut, které mohou tým potkat, a dalších případných poplatků.

Pokud tým v průběhu soutěže na pokutách a poplatcích vyčerpá veškerou svou kauci, bude vedením UFL požádán o znovunavýšení své kauce. Pokud tak neučiní, bude ze soutěže vyřazen. V případě odstoupení týmu od soutěže kauce propadá ve prospěch sekretariátu UFL.

Pokyny k platbě:

Dle faktury, která bude vystavena sekretariátem! Případně v hotovosti do rukou sekretáře V.Šťástky

Pokuty:

 • Nenastoupení týmu k utkání: pokuta, kontumace v poměru 0:5. Tým nemůže nastoupit k utkání, nemá-li ani po čekací době (10 minut) k dispozici dostatečný počet hráčů. Výše pokuty:
  • Informace o nedostavení se k utkání sekretariátu 4 a více dní před utkáním: 600,-Kč
  • Informace o nedostavení se k utkání sekretariátu 1 až 3 dny před utkáním: 900,-Kč
  • Informace o nedostavení se k utkání sekretariátu dodána v den utkání, alespoň 3 hodiny před začátkem utkání: 1100,-Kč
  • Informace o nedostavení se k utkání sekretariátu nebyla dodána zjištěno v místě utkání (nebo méně než 3 hodiny před utkáním): 1400,-Kč
 • Pozdní příchod týmu o 0 – 10 minut: pokuta 200 – 600 Kč (posoudí sekretariát UFL).
 • Start hráče, který je na soupisce jiného týmu(studuje na jiné fakultě): 400 Kč.
 • Start hráče, který není uveden na soupisce družstva: 200 Kč.
 • Start hráče, který byl dopsán na soupisku družstva méně než 24 hodin před začátkem utkání: 100 Kč.

Pokuty pro družstvo, které nesplní povinnosti pořadatele ligového zápasu:

 • Nezajištění pořadatelství: 500 Kč/1 zápas, za nezajištění pořadatelství se bere i pozdní příchod pořadatelů o více než 10 minut
 • Pozdní příchod pořadatele o 0 – 10 minut: 150 – 500 Kč (posoudí sekretariát UFL), pořadatel musí být přítomen u pořadatelského stolku nejpozději v čas zápasu podle platného rozpisu.
 • Nedodržování povinností pořadatele při zápase - kompletní vyplnění zápisu, postavení a úklid hřiště, udržování hrací plochy a srovnaných mantinelů v průběhu zápasu, úklid haly (tzn. úklid odpadků, vrácení časomíry, úklid rozlišovačů a dalšího půjčeného materiálu a další) apod.: 100 – 400 Kč (posoudí sekretariát UFL)
 • Chyby v elektronickém zápise: 150 Kč/ 1 zápas
 • Nevyplnění elektronického zápisu o utkání včas:
  • 3–4 dny po skončení utkání: 100,–Kč
  • 5–8 dní po skončení utkání: 200,–Kč
  • 9–15 dní po skončení utkání: 300,–Kč
  • více než 15 dní po skončení utkání: 600,–Kč
  • Příklad: Zápas byl odehrán v pondělí. Vyplnění zápisu v pondělí, úterý, středu – bez pokuty. Vyplnění ve čtvrtek, pátek – pokuta 100,–Kč atd.
 • U ostatních pochybení dle vážnosti prohřešku posoudí výši pokuty sekretariát UFL