UFL

Propozice

Zřizovatel: Česká asociace univerzitního sportu (ČAUS)

Organizátor: pověřené vysoké školy ČR

Startují:

Jednotlivé týmy jsou složeny výhradně z hráčů a hráček dané fakulty, příp. univerzity. V případě čtyř největších pražských univerzit, kterými jsou ČVUT, UK, VŠE a ČZU, jsou týmy rozděleny dle fakult. U ostatních státních i soukromých univerzit bude družstvo složeno ze studentů a studentek té které univerzity. Jedná se tak v podstatě o reprezentaci vaší fakulty, případně univerzity. Ve fakultních (univerzitních) týmech není povolena žádná výjimka, tj. všichni hráči ze soupisky musí být studenty příslušné fakulty (univerzity), za kterou v soutěži nastupují.

Od ročníku 2014/2015 je povolen start B týmů jednotlivých fakult! K povolení startu B týmu je třeba souhlas sekretariátu UFL (pouze pro fakulty s již ověřenou vysokou členskou základnou!)

Hráči a hráčky startují na vlastní nebezpečí

Podmínka startu:

 1. Přihlášení v sekci Přihláška
 2. Zaplacení veškerých týmových poplatků
 3. Registrování místa ve skupině (výběr hracího dne a času)

Soupiska družstva:

Soupiska každého družstva je online. K utkání mohou nastoupit pouze hráči uvedení na soupisce týmu, přičemž každý hráč může být uveden pouze na soupisce jednoho týmu. Na soupisku je možné nové hráče dopisovat, ale NE odebírat!

V případě přihlášení B týmu dané fakulty je možné změnit příslušnost mezi A týmem a B týmem pouze po konci 1. semestru do začátku semestru následujícího! V průběhu semestru není možné změnu provést!

Hrací systém:

Soutěž bude i nadále celoroční, ale nová družstva je možné dohlásit i do 2. semestru!

 1. Fáze (zimní semestr) - základní skupiny (18 družstev - 3 skupiny po 6 družstvech)
  • odehrání základních skupin (1. a 2. družstvo z každé skupiny vytvoří osmifinálovou skupinu A, 3. a 4. družstvo z každé skupiny vytvoří osmifinálovou skupinu B, zbytek družstev vytvoří osmifinálovou skupinu C.
  • V případě dohlášení vyššího počtu družstev do 2. semestru se bude počet družstev dorovnávat odspodu -> při dohlášení 2 nových družstev, nejlepší družstvo z 5. míst po základních skupinách nastoupí do osmifinálové skupiny B.
  • Počet družstev v jedné skupině nesmí být vyšší o více než jedno družstvo, než je počet družstev ve skupinách ostatních.
 2. fáze (letní semestr) – osmifinálové skupiny + playoff, bude upřesněno
 3. PLAYOFF – systém nasazení družstev do pavouka playoff bude upřesněn

Pořadí v základní skupině – základní kritéria:

Vítězství v utkání základní skupiny znamená 3 body do tabulky, remíze 1 a porážka 0 bodů.

O průběžném pořadí ve skupině rozhoduje:

 1. počet získaných bodů
 2. Rozdíl skore (vstřelené branky - obdržené branky)
 3. počet vstřelených branek

O konečném pořadí v základní skupině – při skončení základní části soutěže rozhoduje (pomocná kritéria):

 • Získají-li dva nebo více týmů po utkáních skupiny stejný počet bodů, pak o dalším postupu resp. pořadí rozhoduje minitabulka (vzájemné zápasy týmů se stejným počtem bodů):
  1. počet bodů dosažených ve vzájemných utkáních
  2. rozdíl skóre ze vzájemných utkání
  3. celkový rozdíl skóre (ze skupiny)
  4. celkový počet vstřelených branek
  5. los

Pravidla:

UFL se hraje dle pravidel Mezinárodní florbalové federace IFF.

Rozhodčí a pořadatel utkání:

Všechny zápasy řídí rozhodčí s licencí ČFbU. Pořadatelskou povinnost si zajišťují týmy navzájem.

Rozpis soutěže:

Od soutěžního ročníku 2013/2014 došlo k zásadní změně ve tvorbě rozpisu. Ten bude všem týmům kompletně znám hned na začátku soutěže, přičemž každý tým si bude moci vybrat z několika kombinací hracích dnů a časů ten, který právě jejich týmu vyhovuje co možná nejvíce.

Hrací čas:

V utkáních UFL je hrací čas 3×13 minut, utkání se hraje na hrubý čas. Přestávka mezi třetinami je 90 sekund. Time-out není poskytován.

V případě vyššího brankového rozdílu (o 5 a více golů) se hraje na SUPERHRUBÝ ČAS – čas není stopován ani při golech a vyloučeních!

V případě časového zdržení se bude na pokyn rozhodčích hrát na SUPERHRUBÝ ČAS (čas není stopován ani při golech a vyloučeních), případně ve stavu krajní nouze bude zkrácena poslední perioda! Na utkání máme POUZE 60 minut.

Předzápasová příprava:

Rozcvičení před utkáním nemůže probíhat na hřišti, ale pouze mimo halu.

Čekací doba:

Čekací doba je 5 minut. Poté následuje kontumace 0:5 v neprospěch opozdivšího se týmu. V čas uvedený v rozpise utkání začíná, nikoli tým přichází do haly!!! V případě pozdního příchodu krom pokuty hrozí zkrácení délky utkání! Dále sankce dle sazebníku pokut.

Vyloučení hráče:

 • délka vyloučení – dle IFF
 • ČK: vyloučení do konce zápasu

V případě, že bude objeven zákrok, kterému odpovídá dle pravidel IFF trest ČK2 nebo ČK3, napíše o tom rozhodčí po zápase zprávu sekretáři. Zákrokem se následně bude zabývat sekretariát UFL, který rozhodne o výši trestu provinilého.

Barvy dresu:

V případě shodných barev dresů se musí družstvo uvedené v rozpise utkání jako hostující převléci do sady v jiném barevném provedení – vezme si rozlišovače.

Dresy nejsou povinné, avšak jsou doporučené! Doporučené je také mít dresy opatřeny čísly, které odpovídají číslům hráčů v zápise, tedy na soupisce. V jiném případě sekretariát nezodpovídá za případné nesrovnalosti v zápasových a hráčských statistikách.