Soupisky - Fakultní florbalová liga

# ID Název družstva Počet hráčů na soupisce
1. 332 ČVUT FBMI 15
2. 331 ČVUT FD 21
3. 328 ČVUT FEL 24
4. 333 ČVUT FIT 18
5. 329 ČVUT FJFI 22
6. 327 ČVUT FS 22
7. 326 ČVUT FSv 25
8. 334 ČVUT MÚVS 22
9. 351 ČZU PEF 34
10. 340 UK 1.LF 22
11. 341 UK 2.LF 26
12. 347 UK FSV 22
13. 346 UK PEDF 15
14. 339 UK Právnická fakulta 41
15. 344 UK Přírodovědecká fakulta 22
16. 362 VŠCHT 19
17. 360 VŠE Národohospodářská 12
18. 367 VŠTVS Palestra 1


Neaktivní družstva

# ID Název družstva Počet hráčů na soupisce
1. 330 ČVUT FA 2