UFL

Soupisky - Fakultní florbalová liga - 2014/2015

# ID Název družstva Počet hráčů na soupisce
1. 183 ČVUT FBMI 29
2. 179 ČVUT FEL 17
3. 229 ČVUT FEL II 22
4. 184 ČVUT FIT 27
5. 180 ČVUT FJFI 26
6. 178 ČVUT FS 26
7. 177 ČVUT FSv 31
8. 186 ČVUT ISC 32
9. 185 ČVUT MÚVS 24
10. 202 ČZU PEF 22
11. 191 UK 1.LF 26
12. 192 UK 2.LF 17
13. 197 UK Pedagogická fakulta 14
14. 190 UK Právnická fakulta 29
15. 195 UK Přírodovědecká fakulta 22
16. 213 VŠCHT 21
17. 211 VŠE Národohospodářská fakulta 25


Neaktivní družstva

# ID Název družstva Počet hráčů na soupisce
1. 214 AMU Akademie múzických umění 0
2. 220 CEVRO 0
3. 182 ČVUT FD 5
4. 201 ČZU Fakulta agrobiologie... 0
5. 206 ČZU Fakulta lesnická a dřevařská 0
6. 204 ČZU Fakulta tropického zemědělství 0
7. 205 ČZU Fakulta životního prostředí 0
8. 203 ČZU Technická fakulta 0
9. 217 MUP 0
10. 221 PAČR 1
11. 193 UK 3.LF 4
12. 188 UK Evangelická teologická fakulta 0
13. 200 UK Fakulta humanitních studií 0
14. 198 UK Fakulta sociálních věd 0
15. 199 UK Fakulta tělesné výchovy a sportu 0
16. 194 UK Filozofická fakulta 0
17. 189 UK Husitská teologická fakulta 0
18. 187 UK Katolická teologická fakulta 0
19. 196 UK MATFYZ 0
20. 207 VŠE Fakulta financí a účetnictví 0
21. 210 VŠE Fakulta informatiky a statistiky 0
22. 212 VŠE Fakulta managementu 0
23. 208 VŠE Fakulta mezinárodních vztahů 0
24. 209 VŠE Fakulta podnikohospodářská 0
25. 219 VŠEM 0
26. 215 VŠFS 0
27. 216 VŠMVV 0
28. 222 VŠO 0
29. 218 VŠTVS Palestra 0