O FAKULTNÍ FLORBALOVÉ LIZE - PRAHA

Fakultní florbalová liga je celoroční florbalová soutěž určena všem studentům a studentkám veřejných i soukromých vysokých škol v České republice. Hráči téměř všech výkonnostních úrovní od mírně pokročilých až po vrcholové hráče zde reprezentují své univerzity, resp. fakulty (u velkých vysokých škol typu Univerzita Karlova v Praze, České vysoké učení technické v Praze, apod. jsou jednotlivé týmy tvořeny studenty jednotlivých fakult, u menších škol typu Vysoká škola chemicko-technologická v Praze jsou jednotlivé týmy tvořeny studenty celé univerzity).

Cílem Fakultní florbalové ligy je dát možnost všem studentům a studentkám, kteří rádi hrají florbal, okusit atmosféru univerzitních zápasů, reprezentovat svojí univerzitu (resp. fakultu), poznat nové florbalové přátele i z jiných vysokých škol z celé České republiky. Organizátoři Fakultní florbalové ligy se přitom snaží vytvořit studentům takové prostředí, do kterého se budou těšit a budou mít radost ze společného studentského sportování. Fakultní florbalová liga je organizována na základě spolupráce akademiků a studentů. Studenti mají možnost přímo se podílet na organizaci soutěže a získávají tak cenné životní zkušenosti.

Fakultní florbalová liga byla založena na jaře roku 2009 (dříve jako Univerzitní florbalové liga Open) a je jako jediná soutěž ve vysokoškolském prostředí organizována jako celoroční soutěž, která kopíruje průběh akademického roku (tzn. hraje se vždy od října do prosince a od cca půlky února do cca půlky května). Fakultní florbalová liga se začala hrát nejdříve v Praze a postupem let byla propagována také v dalších městech České republiky.

Pro rekreační hráče poskytuje liga možnost zasoutěžit si, výkonnostním hráčům poskytuje možnost konfrontovat se také s vrcholovými hráči, kteří se ligy účastní  a pro vrcholové hráče je UFL odreagováním  a možností zahrát si se svými kamarády ze školy. Fakultní florbalová liga je hodně o přátelské atmosféře, neexistují pravidla kdo ze studentů a studentek  může hrát a kdo ne. Fakultní florbalová liga je pro všechny zájemce a zájemkyně z řad studentů a studentek všech vysokých a vyšších odborných škol.

ZŘIZOVATEL
ZÚČASTNĚNÉ UNIVERZITY
HLAVNÍ PARTNER
PARTNEŘI

O Fakultní florbalové lize
Důležité odkazy