O FAKULTNÍ FLORBALOVÉ LIZE - PRAHA

Organizátor:

 • Český univerzitní florbal z.s. ve spolupráci s VSK ČVUT Praha z.s., pod záštitou České asociace univerzitního sportu (ČAUS)

Startují:

 • Jednotlivé týmy jsou složeny výhradně z hráčů a hráček dané fakulty, příp. univerzity.
 • V případě čtyř největších pražských univerzit, kterými jsou ČVUT, UK, VŠE a ČZU, jsou týmy rozděleny dle fakult.
 • U ostatních státních i soukromých univerzit bude družstvo složeno ze studentů a studentek té které univerzity. Jedná se tak v podstatě o reprezentaci vaší fakulty, případně univerzity. Ve fakultních (univerzitních) týmech není povolena žádná výjimka, tj. všichni hráči ze soupisky musí být studenty (případně čerstvými absolventy / zaměstnanci) příslušné fakulty (univerzity), za kterou v soutěži nastupují.
 • Od ročníku 2014/2015 je povolen start B týmů jednotlivých fakult! K povolení startu B týmu je třeba souhlas sekretariátu Fakultní florbalové ligy (pouze pro fakulty s již ověřenou vysokou členskou základnou!)

Podmínka startu družstva ve fakultní florbalové lize:

 • Mít vedoucího družstva, který komunikuje navenek za celé družstvo s organizátory (sekretariátem soutěže)
 • Uhradit startovné, mít uhrazenou vratnou kauci - viz platby
 • V řádném termínu pro výběr pozice v rozpisu provést výběr

Podmínka startu hráče ve fakultní florbalové lize:

 • Splnit podmínky pro start v soutěži (viz výše)
 • Registrace do systému Českého univerzitního florbalu
 • Vyplnění (fyzicky) přihlášky do subjektu organizá

Soupiska družstva:

 • Soupiska každého družstva je online.
 • K utkání mohou nastoupit pouze hráči uvedení na soupisce týmu, přičemž každý hráč může být uveden pouze na soupisce jednoho týmu.
 • Na soupisku je možné nové hráče dopisovat a odebírat, všechny adekvátní úpravy musí být provedeny minimálně 12 hodin před plánovaným začátkem utkání dle rozpisu
 • V případě přihlášení B týmu dané fakulty je možné změnit příslušnost mezi A týmem a B týmem pouze po konci 1. semestru do začátku semestru následujícího! V průběhu semestru není možné změnu provést!

Pravidla:

 • UFL se hraje dle aktuálně platných pravidel Mezinárodní florbalové federace IFF, s následujícími úpravami:
  • Hrací čas: 3x13 minut
  • Stopování času:
   • Hraje se tzv. "hrubý" čas, kdy se zastavujezastavuje se pouze při:
   • Při rozdílu o 5 a více branek v průběhu utkání se hraje na tzv. SUPERHRUBÝ čas, hrací čas se nestopuje vůbec (ani při golu, vyloučení). Začátek tohoto režimu je vždy po vhazování, které potvrzuje gol, jímž nastal požadovaný brankový rozdíl
   • Pokud se brankový rozdíl opět sníží, dále se v utkání pokračuje na tzv. hrubý čas, dle bodu výše. Toto pokračování začíná okamžikem, kdy družstvo vstřelí branku => ihned po vstřelení branky, která rozdíl branek sníží na méně než 5, bude čas zastaven
  • Vyloučení:
   • ČK1 - do konce daného utkání
   • ČK2 - do konce daného utkání + hráč nesmí nastoupit v následujícím utkání svého družstva
   • ČK3 - do konce daného utkání + další trest dle rozhodnutí disciplinární komise soutěže
   • Ostatní vyloučení dle pravidel IFF
  • Time-out JE POVOLEN ve všech utkáních, pokud se hraje na hrubý čas. Pokud se hraje na Superhrubý čas (tj je brankový rozdíl o 5 a více branek), timeout si družstvo již nesmí vzít!

Rozhodčí a pořadatel utkání:

 • Všechny zápasy řídí rozhodčí s licencí Českého florbalu, případně Českého univerzitního florbalu
 • Pořadatelskou povinnost si zajišťují týmy navzájem - viz povinnosti družstev

Předzápasová příprava:

 • Rozcvičení před utkáním nemůže probíhat na hřišti, ale pouze mimo halu.

Čekací doba:

 • Čekací doba je 5 minut = nejdéle 5 minut po plánovaném začátku utkání - dle rozpisu - musí být družstvo připraveno k utkání na hřišti!
 • Poté následuje kontumace 0:5 v neprospěch opozdivšího se týmu. V čas uvedený v rozpise utkání začíná, nikoli tým přichází do haly!!! V případě pozdního příchodu krom pokuty hrozí zkrácení délky utkání (v kompetenci rozhodčích utkání)! Dále sankce dle sazebníku pokut.

Nástup k utkání:

 • Družstvo musí být v okamžiku zahájení utkání přítomno v minimálním počtu 5 hráčů do pole + 1 brankař.
 • Hráč, který dorazí k utkání po jeho zahájení, smí do utkání zasáhnout, při splnění výše uvedené podmínky o minimálním počtu hráčů při zahájení utkání

Kontrola totožnosti:

 • Hráč je povinen prokázat svou totožnost při namátkové kontrole, kterou provede rozhodčí utkání na vyžádání od:
  • rozhodčí utkání
  • kapitán soupeřícího družstva
  • člen vedení soutěže
 • Pokud hráč není na soupisce družstva, rozhodčí postupuje dle pravidel => ČK1, vyfocení dokladu totožnosti hráče, aby bylo možné vyhodnotit závažnost prohřešku
 • Kontrola totožnosti se provádí POUZE namátkově dle výše uvedených pravidel, nikoli proaktivně!

Diváci:

 • Rozhodčí utkání má právo nechat vykázat z haly diváky, kteří budou porušovat předpisy sportoviště, dobré mravy, či jinak narušovat řádný průběh utkání. Zástupci obou družstev + pořadatelé utkání jsou povinní rozhodčím pomoci takové neukázněné diváky z haly vykázat.
ZŘIZOVATEL
ZÚČASTNĚNÉ UNIVERZITY
HLAVNÍ PARTNER
PARTNEŘI

O Fakultní florbalové lize
Důležité odkazy